WinSCP - nastavenie FTP účtu a pripojenie na server

Spustite aplikáciu WinSCPNázov hostiteľa zadajte "upload.web.swan.sk", číslo portu "21", zadajte pridelené meno používateľa (je zhodné s názvom domény), prípadne aj pridelené heslo (ukladanie hesla však kvôli možnosti zneužitia neodporúčame).
Vyberte prenosový protokol "FTP" "Bez šifrovania" a stlačte "Uložiť"Názov spojenia môžete zmeniť, slúži len pre vašu identifikáciu; voľbu "Uložiť heslo" neodpoúčame.
Pokračujte slačením "OK"V ponuke vyberte novovytvorený účet a stlačte tlačidlo "Prihlásiť"Zadajte heslo pridelené k vášmu FTP účtu a slačte "OK"Ste pripojení a môžete modifikovať súbory