Nastavenie routeru TP-Link WR741ND pre optické pripojenieDo navigačného riadku prehliadača zadajte adresu http://192.168.0.1
Do políčka "username/meno" a "password/heslo" zadajte "admin" a stlačte "OK"Po načítaní stránky, v menu vľavo rozbaľte "Wireless" a následne kliknite na položku "- Wireless Settings".
Do políčka "Wireless Network Name" zadajte názov vašej siete, pod týmto názvom sieť vyhľadáte. Položku "Region" zvoľte "Slovak Republic".
Nastavenia uložíte stlačením tlačidla "Save"V ľavom menu kliknite na "- Wireless Security", po načítaní stránky zvoľte poslednú možnosť "WPA/WPA2 – Personal"
Zvoľte jednotlivé položky podľa obrázka - "Version" vyberte "WPA2-Personal", "Encryption" "TKIP" a do políčka "Password" zadajte vami zvolené heslo (aspoň 8 znakov, nepoužívajte ľahko uhádnuteľné heslo, napríklad zhodné s názvom siete).
Nastavenia uložíte stlačením tlačidla "Save"Na konci stránky kliklite na "... click here to reboot"Stlačte tlačidlo "Reboot", router sa reštartuje, uloží a aplikuje vami zadané nastavenia. Počas reštartovania router nevypínajte ani nevyťahujte napájací zdroj z elektriny. Po dokončení reštartovania je router pripravený na používanie.