Nastavenie POP3 účtu v e-mailovom klientovi Outlook Express

Spustite aplikáciu Outlook ExpressPo spustení programu zvoľte v menu "Nástroje" položku "Účty..."V nasledujúcom okne stlačte tlačidlo "Přidat" a vyberte "Pošta..."Vyplňte vaše meno, ktoré sa bude zobrazovať príjemcoviVyplňte vašu e-mailovú adresuZ ponuky vyberte typ serveru "POP3", ako server prichádzajúcej pošty zadajte adresu "pop3.mail.swan.sk", server odchádzajúcej pošty adresu "smtp.mail.swan.sk".Zadajte pridelené meno používateľa (je zhodné s e-mailovou adresou) a pridelené heslo.
Políčko "Přihlašovat se zabezpečeným ověřováním hesla" nechajte nezaškrtnutéVšetky konfiguračné údaje sú zadané, stlačte tlačidlo "Dokončit"Vyberte účet, ktorý ste práve vytvorili a stlačte tlačidlo "Vlastnosti"Skontrolujte nastavenia, podľa nasledujúcich obrázkov.
Na záložke "Servery" musí byť políčko "Přihlašovat se zabezpečeným ověřováním hesla" nezaškrtnuté a "Server požaduje ověření" zaškrtnutéČíslo portu pre "Odchozí pošta" je "465", pre "Příchozí pošta" je to "995".
Pri oboch serveroch musí byť zaškrtnuté "Tento server požaduje zabezpečené připojení".
Ak je všetko správne nastavené, stlačte "OK"Stlačte tlačidlo "Zavřít"Váš e-mailový klient je teraz pripravený na používanie, tlačidlom "Odeslat a přijmout vše" odskúšajte funčnosť nového účtuAk sa objaví okno, vyžadujúce prihlasovacie údaje, skontrolujte prihlasovacie meno a zadajte heslo