Nastavenie ADSL routeru D-Link 321BDo navigačného riadku prehliadača zadajte adresu http://192.168.0.1
Do políčka "Username" a "Password" zadajte "admin" a stlačte "Log In"Po načítaní stránky zaškrtnite položku "Manual Setup".
V položke "Manual ADSL Connection Setup" zaškrtnite položku PPPoE/PPPoA.
V položke "Username" a "Password" zadajte prihlasovacie údaje, ktoré máte k dispozícii na preberacom protokole, alebo údaje, ktoré vám nadiktuje pracovník technickej podpory.
"Service name" zostáva prázdne, "Connection Type" nastavte na "PPPoE LLC", "MTU" na "1400", "Idle Time Out" zostáva "0", položku "VPI" nastavte na "1" a "VCI" na "32".
Pre uloženie nastavenia a následný reštart zariadenia stlačte "Apply Settings". Po reštarte je zariadenie nakonfigurované.