Príklad nastavenia IMAP účtu v OS Android

Spustite aplikáciu pre E-mailVyplňte prihlasovacie meno a heslo a pokračujte tlačidlom "Ručné nastavnie"Vyberte typ účtu "IMAP"Vyplňte názov servera IMAP "imap.mail.swan.sk" a vyberte spôsob zabezpečeniaVyberte spôsob zabezpečenia "SSL/TLS"Skontrolujte, či je číslo portu správne - "993" a pokračujte ďalejVyplňte názov servera SMTP "smtp.mail.swan.sk" a vyberte spôsob zabezpečeniaVyberte spôsob zabezpečenia "SSL/TLS"Skontrolujte, či je číslo portu správne - "465" a pokračujte ďalejPodľa potreby upravte frekvenciu kontroly novej pošty, možnosti notifikácie a podobne...Vyplňte vaše meno, ktoré sa bude zobrazovať príjemcoviPoštový klient by mal byť nakonfigurovaný......a mal by zobraziť obsah schránky